UN

  • Hva er FNs bærekraftsmål?

    FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.  Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner…

    Read More