Miljøfyrtårn er en effektiv, konkret og lønnsom sertifisering

Bli Miljøfyrtårn i ditt eget tempo til fastpris med personlig veiledning

Miljøsertifisering er viktigere enn noen gang for Norske bedrifter

Det trengs for å sikre markedsadgang, bygge et sterkt omdømme, oppnå kostnadsbesparelser, etterleve lover og forskrifter, fremme innovasjon og konkurransekraft i en stadig mer bevisst og bærekraftig forretningsverden.

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar

Start nå og bli Miljøfyrtårn-sertifisert på 10 uker!

Personlig veiledning

Med personlig oppfølging av godkjent Miljøfyrtårnkonsulent gjennom hele prosessen sikrer vi et effektivt forløp helt frem til sertifisering.

Konsulenten som alltid er oppdatert på gjeldende regler kan også bistå med årlig miljørapportering og oppfølging etter sertifisering.

Effektiv, konkret og lønnsomt

Miljøfyrtårn er laget i Norge for Norske bedrifter, men også likestilt med ISO 14001 både i Norge og hele EU

Det betyr gode verktøyer, relevante og lett forståelige kriterier som bidrar til involvering fra hele organisasjonen

Et lønnsomt sertifikat

I Miljøfyrtårn sin brukerundesøkelse fra 2022 oppga 40% i stor grad økt konkurransekraft og hele 57% oppga i stor grad økt omdømme. Hele 90% anbefaler andre bedrifter å sertifisere seg.

Dette viser at Miljøfyrtårn sin sertifiseringsordning virker og at bedriftene faktisk opplever positive effekte

Fastpris, kun 24.950*,- eks.mva

Ingen overraskelser, personlig oppfølging og veiledning helt frem til sertifisering

 • Etableringsgebyr til Miljøfyrtårn og kostnader til ekstern sertifisør tilkommer

Blogg

 • Hva er sirkulær økonomi?

  Hva er sirkulær økonomi?

  I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye…

  Read more →

 • Hva er FNs bærekraftsmål?

  Hva er FNs bærekraftsmål?

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.  Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner…

  Read more →

 • Avfallspyramiden

  Avfallspyramiden

  Avfallspyramiden er en enkel fremstilling av prioriteringene i Norges og EU sin avfallspolitikk og beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Et grunnprinsipp er å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig. Avfallspyramdien består av fem nivåer, der avfallsreduksjon trumfer listen, mens det å legge avfall på deponi eller dynga på folkemunne skal reduseres til et…

  Read more →