Bærekraft

 • Hva er sirkulær økonomi?

  I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye…

  Read More

 • Hva er FNs bærekraftsmål?

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.  Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner…

  Read More

 • Avfallspyramiden

  Avfallspyramiden er en enkel fremstilling av prioriteringene i Norges og EU sin avfallspolitikk og beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Et grunnprinsipp er å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig. Avfallspyramdien består av fem nivåer, der avfallsreduksjon trumfer listen, mens det å legge avfall på deponi eller dynga på folkemunne skal reduseres til et…

  Read More