ledelse

  • Avfallspyramiden

    Avfallspyramiden er en enkel fremstilling av prioriteringene i Norges og EU sin avfallspolitikk og beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Et grunnprinsipp er å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig. Avfallspyramdien består av fem nivåer, der avfallsreduksjon trumfer listen, mens det å legge avfall på deponi eller dynga på folkemunne skal reduseres til et…

    Read More